Scroll Top
miód słoiki

Będzie wiadomo, skąd pochodzi miód.
Fot. neufal54 z Pixabay

Będzie wiadomo, skąd pochodzi miód.
Fot. neufal54 z Pixabay

Zmiany w oznakowaniu kraju pochodzenia miodu

Proponowana regulacja jest istotna dla konsumenta z punktu widzenia identyfikacji miodu w zakresie państwa pochodzenia.

W projektowanym rozporządzeniu proponuje się uściślenie oznakowania miodu poprzez wskazanie, że jeśli miód składa się z mieszanki miodów pochodzących z więcej niż jednego państwa, to na etykiecie należy podać nazwy państw w kolejności malejącej, począwszy od nazwy państwa z którego miód stanowi objętościowo największą zawartość w produkcie.

Teraz w oznakowaniu miodu w opakowaniach podaje się nazwę państwa lub państw pochodzenia, w których miód został zebrany, a w przypadku gdy miód pochodzi więcej niż jednego państwa – informację, że jest to mieszanka miodów: pochodzących z UE, niepochodzących z UE, czy też mieszanka miodów pochodzących z UE i niepochodzących z UE.

Podobne jak wprowadzane w projektowanym rozporządzeniu zasady znakowania miodu mieszanego obowiązują w takich krajach jak Węgry, Włochy, Cypr, Grecja, Hiszpania, Malta, Francja czy Portugalia.

Jednocześnie umożliwiono przedsiębiorcom wprowadzanie do obrotu miodów w opakowaniach niespełniających wprowadzanych wymagań, zgodnie z dotychczasowymi przepisami w zakresie kraju pochodzenia, do wyczerpania zapasów, jednak nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia wejścia w życie zmienionego rozporządzenia.

Posty powiązane

error: Content is protected !!