Scroll Top
wood-gdac8fe7eb_1920

Za kradzież drzewa grozi nawiązka – a za kradzież drewna już nie
Fot. Wälz z Pixabay

Za kradzież drzewa grozi nawiązka – a za kradzież drewna już nie
Fot. Wälz z Pixabay

Czym różni się kradzież drzewa od kradzieży drewna?

Tym, że dopuszczając się kradzieży drzewa można być skazanym na zapłacenie nawiązki w wysokości podwójnej wartości przedmiotu przestępstwa.

Przekonał się o tym na własnej skórze obywatel, który został skazany za kradzież drewna z lasu. Sąd orzekł wobec niego m.in. nawiązkę na rzecz pokrzywdzonych Lasów Państwowych. Tymczasem nawiązkę można orzec jedynie w razie skazania za wyrąb drzewa w lesie albo za kradzież drzewa wyrąbanego lub powalonego, skazany dopuścił się zaś zaboru drewna sosnowego, pociętego już na kawałki i składowanego na stosie – co szczęśliwie dla obywatela dostrzegł Rzecznik Praw Obywatelskich. Złożył kasację do Sądu Najwyższego na rzecz oskarżonego. Zaskarżył wyrok na jego korzyść w zakresie, w jakim sąd II instancji utrzymał orzeczenie I instancji o nawiązce.

Bo – jak podaje RPO – „W orzecznictwie od dawna istnieje zgodność, że pod pojęciem <drzewa> – w rozumieniu art. 290 § 2 k.k. – należy przyjmować drzewo w stanie surowym, czyli takim, w jakim pozostało w lesie po wyrąbaniu lub powaleniu, a więc w żaden sposób nieprzerobionego (wyroki Sądu Najwyższego z: 6 lutego 2014 r., sygn. akt III K 482/13, 24 kwietnia 2014 r., sygn. akt V KK 90/14, 16 lipca 2013 r„ sygn. akt III KK 196/13).”

Sąd Najwyższy uwzględnił kasację RPO jako oczywiście zasadną. W uzasadnieniu wyroku Sąd Najwyższy podał: „(…) skazanemu przypisano czyn polegający na zaborze w celu przywłaszczenia drewna sosnowego, a nie drzewa w warunkach wskazanych w art. 290 § 2 k.k. Skoro (…) dopuścił się zaboru w celu przywłaszczenia drewna sosnowego, pociętego już na kawałki i składowanego na stosie, a więc drewna powstałego z przerobienia drzew wyrąbanych na materiał użytkowy przeznaczony do sprzedaży, brak było podstaw faktycznych i prawnych do orzeczenia nawiązki w wysokości podwójnej wartości przedmiotu przypisanego przestępstwa w myśl art. 290 § 2 k.k.”

A zatem jak dopuszczać się zaboru w celu przywłaszczenia, to tylko drewna pociętego już na kawałki i składowanego na stosie. A sprawiedliwość będzie po naszej stronie…

 

Posty powiązane

error: Content is protected !!