Scroll Top
młody rolnik

Wysokość premii dla młodych rolników to teraz 200 tys. zł.
Fot. Aleksandar Andjelkovic z Pixabay

Wysokość premii dla młodych rolników to teraz 200 tys. zł.
Fot. Aleksandar Andjelkovic z Pixabay

30 sierpnia nabór wniosków na Premie dla młodych rolników

Młodzi rolnicy złożą wnioski o Premie dla młodych z Planu Strategicznego dla WPR od 30 sierpnia do 29 września 2023 r.

W stosunku do PROW zmienia się niewiele. Wciąż najważniejsze warunki, jakie muszą spełnić młodzi rolnicy (poza oczywiście posiadaniem gospodarstwa) to nieukończony 41 rok życia i nierozpoczęcie  prowadzenia działalności rolniczej albo rozpoczęcie jej nie wcześniej niż w okresie 24 miesięcy przed dniem złożenia wniosku. Potem już tylko pozostaje złożenie biznesplanu i jego realizacja.

Premia dla młodych to teraz 200 tys. zł, wypłacana będzie w dwóch ratach: 140 i 60 tys. zł.

Można ją przeznaczyć np. na:

– inwestycje budowlane związane z budynkami lub budowlami wykorzystywanymi do wytwarzania nieprzetworzonych produktów rolnych lub przygotowania ich do sprzedaży;

– zakup nieruchomości rolnych;

– zakup stada podstawowego zwierząt gospodarskich;

– inwestycje w nasadzenia trwałe w sadach i na plantacjach wieloletnich;

– zakup nowych maszyn, urządzeń, wyposażenia, sprzętu i pojazdów służących wsparciu prowadzonej działalności;

– zakup oprogramowania komputerowego.

Limit środków finansowych, do którego ARiMR może przyznać pomoc w ramach naboru, wynosi 811 mln zł.

 

Czytaj też:

Jakie są wytyczne szczegółowe do Premii dla młodych rolników z Planu Strategicznego?

Posty powiązane

error: Content is protected !!