Scroll Top
susza wymaga pomocy

Wnioski o pomoc po suszy składa się przez aplikację suszową
Fot. Jody Davis z Pixabay

Wnioski o pomoc po suszy składa się przez aplikację suszową
Fot. Jody Davis z Pixabay

Jaka pomoc po suszy?

Jeszcze do połowy października można uzupełniać wnioski o pomoc po suszy, składane przez aplikację suszową.

Interpelacja poselska dotycząca „opóźnienia w uruchomieniu aplikacji suszowej i braku możliwości podpisania jej elektronicznie profilem zaufanym”, złożona przez grupę posłów, dała wiceministrowi rolnictwa Ryszardowi Bartosikowi okazję do przypomnienia zasad składania wniosków o oszacowanie szkód.

Wnioski do 15 października

Jak przypomniał, można je złożyć tylko raz, ale producent rolny „ma prawo do kilkukrotnego uzupełniania strat w poszczególnych uprawach w miarę ich obejmowania suszą wskazywaną przez System Monitoringu Suszy Rolniczej kolejnych upraw rolnych do czasu potwierdzenia ostatniego zgłoszenia poprzez podpisanie wniosku o oszacowanie strat Profilem Zaufanym, jednak nie później niż do dnia 15 października roku wystąpienia suszy”.

Od 18 sierpnia br. jest możliwość podpisu wniosku profilem zaufanym.

Ubezpieczenie najlepszą pomocą

Jak stwierdził wiceminister, „podstawową formą pomocy mającą na celu zapewnienie uzyskania pełnej rekompensaty w przypadku wystąpienia w uprawach rolnych szkód powstałych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, są dopłaty do składek producentów rolnych z tytułu zawarcia umów ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich”.

Na dotacje do umów zaplanowano w budżecie 1,5 mld zł.

Ponadto poszkodowani producenci rolni mogą ubiegać się o:

– kredyt preferencyjny na wznowienie produkcji

– pomocy w opłacaniu składek KRUS

– odroczenie i rozłożenie na raty przez KOWR płatności z tytułu umów sprzedaży i dzierżawy nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz ulg w opłatach czynszu, a także umorzenia raty płatności czynszu

– udzielenie ulg w podatku rolnym.

Pomoc ze strony Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, gminy oraz Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa jest udzielana w formule de minimis.

„Decyzja o uruchomieniu dodatkowej pomocy będzie mogła zostać podjęta po oszacowaniu szkód powstałych w gospodarstwach rolnych w wyniku tegorocznych niekorzystnych zjawisk atmosferycznych” – dodał wiceminister.

Posty powiązane

error: Content is protected !!