Scroll Top
pole kolory kwiaty

Ile polskiej ziemi kupują cudzoziemcy, a ile obcokrajowcy?
Fot. Kohji Asakawa z Pixabay

Ile polskiej ziemi kupują cudzoziemcy, a ile obcokrajowcy?
Fot. Kohji Asakawa z Pixabay

Jaka sprzedaż ziemi cudzoziemcom?

Od maja 2016 roku obywatele UE przy zakupie ziemi nie są traktowani jak cudzoziemcy, a ich zakup ziemi nie wymaga zgody MSWiA. Czy uwzględniają to statystyki mające pokazać, ile ziemi kupują w Polsce cudzoziemcy?

Wczoraj w Sejmie poseł Władysław Kosiniak-Kamysz mówił:

– Sprzedajecie polską ziemię. Opublikowaliśmy dzisiaj dane… Przedstawiliśmy dane z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Rok 2015, kiedy my rządziliśmy, to wtedy mówiliście, że wysprzedawana jest polska ziemia. To było 412 ha ziemi rolnej i leśnej w ciągu roku. Rok 2022 – 5119 ha, ponad 12 razy więcej sprzedanej ziemi polskiej. Sprzedajecie srebra rodowe, sprzedajecie polską ziemię, sprzedajecie polską gospodarkę.

Dziś jest odpowiedź MRiRW, które opublikowało następujący komunikat:

„Podawane w przestrzeni publicznej informacje na temat rzekomego wyprzedawania ziemi obcokrajowcom to manipulacja danymi. Rząd PiS w 2016 r. wprowadził skuteczne regulacje, które ograniczają możliwość nabycia ziemi rolnej przez osoby niebędące rolnikami.

W 2016 r. skończył się tzw. okres przejściowy na nabywanie nieruchomości rolnych przez cudzoziemców. Od tego czasu obywatele Unii Europejskiej (UE) i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) mogą kupować nieruchomości rolne w Polsce na tych samych zasadach, co obywatele polscy.

Dlatego wprowadzony został wymóg co najmniej 5-letniego okresu zamieszkania w Polsce jako warunek nabycia nieruchomości.

Sprzedaż nieruchomości rolnych cudzoziemcom w latach 2010-2015

Dla oceny skali nabywania nieruchomości przez cudzoziemców miarodajne są wyłącznie dane dotyczące nieruchomości sprzedawanych za zezwoleniem MSWiA.

W latach 2010-2015 za zezwoleniem MSWiA sprzedano cudzoziemcom łącznie 4 949,27 ha:

2010 – 799,79 ha;

2011 – 1000,51 ha;

2012 – 1021,28 ha;

2013 – 660,90 ha;

2014 – 1020,74 ha;

2015 – 446,05 ha.

Sprzedaż nieruchomości rolnych cudzoziemcom w latach 2016-2022

Rząd Prawa i Sprawiedliwości w 2016 r. wprowadził skuteczne regulacje, które ograniczają możliwość nabycia ziemi rolnej przez osoby niebędące rolnikami.

W latach 2016-2022 za zezwoleniem MSWiA sprzedano cudzoziemcom łącznie 191,1 ha:

2016 – 64,78 ha;

2017 – 5 ha;

2018 – 14,19 ha;

2019 – 35,32 ha;

2020 – 21,68 ha;

2021 – 20,5 ha;

2022 – 29,63 ha.

Sprzedaż nieruchomości rolnych cudzoziemcom w latach 2008-2022

Wprowadzone w 2016 r. przez rząd PiS ograniczenia w sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa okazały się skuteczne, o czym świadczą następujące dane:

W latach 2008-2015 z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa sprzedano cudzoziemcom aż 695,33 ha, z tego aż 262,84 ha to były nieruchomości rolne; średnia wielkość nieruchomości rolnej sprzedanej cudzoziemcowi to 14,60 ha;

W latach 2016-2022 z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa sprzedano cudzoziemcom łącznie 380,21 ha, z tego nieruchomości rolne to zaledwie 48,98 ha, a średnia wielkość nieruchomości rolnej sprzedanej cudzoziemcowi wyniosła 1,53 ha.”

 

Tyle komunikat ministerstwa. Trzeba przypomnieć, że od maja 2016 roku obywatele UE nie są traktowani jak cudzoziemcy, a ich zakup ziemi nie wymaga zgody MSWiA. Trzeba więc czekać na inne tabele, uwzględniające w podliczeniach sprzedaży nie “cudzoziemców” a obywateli innych państw, w tym unijnych.

 

 

 

 

 

Posty powiązane

error: Content is protected !!