Scroll Top
Pilotaż programu „Nauka dla przetwórstwa rolno-spożywczego”

Fot. MRiRW/gov.pl

Fot. MRiRW/gov.pl

Pilotaż programu „Nauka dla przetwórstwa rolno-spożywczego”

– Mamy jeden z najnowocześniejszych sektorów w całej branży spożywczej – sektor mleczarski – podkreślił sekretarz stanu Rafał Romanowski.

Wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi uczestniczył dziś wspólnie z ministrem edukacji i nauki Przemysławem Czarnkiem oraz prezesami spółdzielni mleczarskich i rektorami uczelni przyrodniczych w podpisaniu listu intencyjnego w sprawie pilotażu programu „Nauka dla przetwórstwa rolno-spożywczego”.

Cel programu

Głównym celem programu jest przeprowadzenie badań naukowych wspierających sektor mleczarski w zakresie innowacyjnej i bezpiecznej produkcji, przy zachowaniu dobrych praktyk na rzecz ochrony środowiska w aspekcie postępujących zmian klimatycznych.

– Świat nauki wchodzi w bezpośrednią współpracę ze światem biznesu – stwierdził minister Przemysław Czarnek.

– Sektor mleczarski dociera bezpośrednio do naszych konsumentów, ale także doskonale odnajduje się na światowych rynkach. To będzie projekt służący produkcji wyrobów celowanych do konkretnych grup odbiorców: dzieci, osób starszych czy też sportowców. Będzie też służył zwiększeniu konkurencyjności polskich produktów mleczarskich na światowych rynkach – powiedział wiceminister Rafał Romanowski.

Podpisanie listu intencyjnego 

Minister Przemysław Czarnek poinformował, że resort edukacji i nauki przeznacza na pilotażowy program „Nauka dla przetwórstwa rolno-spożywczego” 100 milionów złotych. Zapowiedział również, że pozytywne efekty pilotażu pozwolą na zwiększenie tych środków w przyszłości.

Inicjatywa zakłada ścisłą współpracę spółdzielni mleczarskich i uczelni przyrodniczych. Dotyczy ona m.in. pisania doktoratów i odbywania praktyk przez studentów uczelni przyrodniczych w zakładach mleczarskich.

Organizacje uczestniczące w projekcie

W projekcie uczestniczy 6 następujących uczelni:

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie;
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu;
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie;
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie;
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu;
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie;

oraz 8 mleczarni:

 • Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Krasnymstawie;
 • Spółdzielcza Mleczarnia Spomlek;
 • Spółdzielnia Mleczarska Mlekpol;
 • Spółdzielnia Mleczarska Mlekovita;
 • Grupa Polmlek;
 • Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Łowiczu;
 • Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Piątnicy;
 • Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Sierpcu.

Trzy obszary badawcze

Program obejmuje następujące obszary badawcze:

 • Obszar I: Panel nowatorskich badań do analizy surowca i wyrobu mleczarskiego w kierunku poprawy jego bezpieczeństwa, jakości, walorów prozdrowotnych;
 • Obszar II: Innowacyjne rozwiązania wspierające działania prośrodowiskowe polskich zakładów mleczarskich.
 • Obszar III: Popularyzowanie spożycia wyrobów mleczarskich oraz opracowanie innowacyjnego modelu upowszechniania nowej wiedzy o produktach mleczarskich w aspekcie ich właściwości prozdrowotnych.

Realizacja projektu

Projekt będzie realizowany w latach 2023-2027.

Każda uczelnia otrzyma dotację w kwocie 16 120 000 zł, a Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie jako lider projektu – 19 400 000 zł. Łącznie w ciągu 5 lat uczelnie na badania otrzymają w ramach projektu 100 mln zł.

 

Źródło informacji: MRiRW; gov.pl

W razie jakichkolwiek wątpliwości napisz do nas na adres rzecznik.prasowy@minrol.gov.pl

Posty powiązane

error: Content is protected !!