Scroll Top
spotkanie

Uczestnicy spotkania ws. biokomponentów (fot. MRiRW)

Uczestnicy spotkania ws. biokomponentów (fot. MRiRW)

Spotkanie z przedstawicielami branży wytwórców biokomponentów

Sekretarz stanu Stefan Krajewski spotkał się dzisiaj z branżą wytwórców biokomponentów w celu omówienia wyzwań związanych z zagospodarowaniem surowców rolniczych na cele paliwowe.

W spotkaniu uczestniczył również podsekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska Miłosz Motyka.

Cele spotkania

Spotkanie miało na celu omówienie:

– wyzwań stojących przed przetwórcami surowców rolniczych i wytwórcami biokomponentów;

– możliwości zwiększenia produkcji i wykorzystania biopaliw w Polsce.

Postulaty branży

Przedstawiciele branży zrzeszonej w ramach Polskiej Koalicji Biopaliw i Pasz Białkowych zwrócili uwagę na:

– potrzebę jak najszybszego określenia poziomów emisji gazów cieplarnianych z upraw rolnych przeznaczonych na cele paliwowe;

– konieczność określenia kierunku rozwoju biopaliw w dłuższej perspektywie, w tym implementacji do krajowego prawodawstwa przepisów tzw. Dyrektywy RED II i RED III;

– potrzeby rozwojowe branży związane z redukcją śladu węglowego w procesach produkcyjnych.

Stanowisko resortu

Wiceminister Stefan Krajewski podkreślił, że zagospodarowanie surowców rolniczych na cele energetyczne, w szczególności biopaliwowe, to ważny obszar działalności wspierającej rolnictwo, zwłaszcza w obecnej sytuacji rynkowej.

– Z tego względu podejmowane przez resort rolnictwa działania uwzględniają zarówno krótko-, jak i długoterminową perspektywę rozwoju rynku – powiedział sekretarz stanu.

Wiceminister Motyka zapewnił o ścisłej współpracy resortu klimatu i środowiska z resortem rolnictwa w celu wypracowania optymalnych rozwiązań oraz poinformował o podjętych już działaniach legislacyjnych w tym zakresie.

 

Źródło informacji: Gov.pl/MRiRW

Posty powiązane

error: Content is protected !!