Scroll Top
kontenery statek

Ujemne saldo w handlu zagranicznym w 2022 większe ok. 14 razy niż w 2021
Fot. Helmut Jungclaus z Pixabay

Ujemne saldo w handlu zagranicznym w 2022 większe ok. 14 razy niż w 2021
Fot. Helmut Jungclaus z Pixabay

W 2022 roku gorsze saldo w handlu zagranicznym

Ujemne saldo w 2022 roku ukształtowało się na poziomie 93,2 mld PLN, podczas gdy w analogicznym okresie 2021 roku wyniosło minus 7 mld PLN – wyliczył GUS.

W porównaniu z analogicznym okresem 2021 roku eksport wzrósł o 23,0%, a import o 29,4%.

Obroty towarowe handlu zagranicznego w 2022 roku według danych ostatecznych wyniosły w cenach bieżących 1 618,6 mld PLN w eksporcie oraz 1 711,8 mld PLN w imporcie.

Jeśli chodzi o kraje, z którymi prowadzone są obroty towarowe, znaczne zmiany odnotowano tylko wobec importu z Rosji, który spadł o 7,4%.

Naszym najważniejszym partnerem pozostają Niemcy. Udział tego kraju w eksporcie zmniejszył się jednak w porównaniu z 2021 r. o 0,9 p. proc. i wyniósł 27,9%, a w imporcie spadł o 0,7 p. proc. i stanowił 20,2%. Dodatnie saldo wyniosło 105,6 mld PLN (23,7 mld USD, 22,5 mld EUR) wobec 101,7 mld PLN (26,4 mld USD, 22,3 mld EUR) w 2021 roku.

Jeśli chodzi o Ukrainę, to pozostaje ona w dziesiątce krajów, do których eksport jest największy ( na 9. miejscu), natomiast pod względem importu nie należy do pierwszej dziesiątki.

W eksporcie w sekcji obejmującej żywność i zwierzęta żywe odnotowano  wzrost o 32,6%, a w imporcie o 28,5%.

 

Posty powiązane

error: Content is protected !!