Scroll Top
wybory łatwiejsze

Będzie centralna baza danych o wyborcach i okręgach wyborczych
Fot. Przemysław Krzak z Pixabay

Będzie centralna baza danych o wyborcach i okręgach wyborczych
Fot. Przemysław Krzak z Pixabay

Ruszają konsultacje z samorządowcami dotyczące Centralnego Rejestru Wyborców

Powstanie centralna baza danych o wyborcach i okręgach wyborczych. Ułatwi szybkie zmiany miejsca głosowania.

Wydział Promocji Polityki Cyfrowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów informuje w komunikacie:

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów skierowała do roboczych konsultacji z przedstawicielami samorządu terytorialnego, za pośrednictwem Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego projekt nowelizacji Kodeksu wyborczego przewidujący utworzenie Centralnego Rejestru Wyborców.

Centralny Rejestr Wyborców ma zastąpić rozproszone rejestry wyborców wykorzystywane do sporządzania spisów wyborców na wybory powszechne oraz uprościć lub zlikwidować znaczną część czynności urzędników wyborczych.

Brak wymiany danych między rozproszonymi rejestrami wyborców skutkuje brakiem możliwości szybkiej zmiany miejsca głosowania. Taki wniosek wymaga współdziałania dwóch samorządów i wymiany informacji między nimi. Ze względu na czasochłonność procesu oraz spiętrzenie wniosków przed wyborami w latach ubiegłych rodziło wysokie ryzyko nie rozpatrzenia wszystkich wniosków obywateli o dopisanie do spisów wyborców na czas głosowania, tak aby umożliwić im głosowanie we wskazanym miejscu.

Zameldowanie na pobyt stały lub dopisanie do obwodu głosowania będzie skutkowało ujęciem w spisie wyborców w danym obwodzie i automatycznym wykreśleniem z dotychczasowego obwodu głosowania. Poza miejscem zamieszkania będzie można uzyskać zaświadczenie o prawie do głosowania.

Każdy wyborca w łatwy sposób będzie mógł sprawdzić online, w którym obwodzie głosowania i którym lokalu wyborczym może realizować swoje prawo wyborcze.

Centralna baza danych o wyborcach i okręgach wyborczych umożliwi:

  • elektroniczne usługi dla wyborców (dopisanie do obwodu do głosowania, automatyczne dopisanie do spisu wyborców, wgląd do danych własnych, zgłoszenie zamiaru przez pełnomocnika lub głosowania korespondencyjnego);
  • automatyzację procesów związanych ze zmianą miejsca głosowania (dopisanie do obwodu wyborczego, dopisanie do spisu wyborców);
  • uzyskanie referencyjnych danych o wyborcach;
  • zdefiniowanie w domenie cyfrowej granic obwodów i okręgów wyborczych.

Projekt ustawy jest efektem ponad rocznej pracy urzędników kancelarii, Krajowego Biura Wyborczego i analityków Centralnego Ośrodka Informatyki. Termin uruchomienia Centralnego Rejestru Wyborców zostanie ogłoszony w drodze komunikatu w Dzienniku Ustaw przez Prezesa Rady Ministrów, po zakończeniu niezbędnych prac technicznych. Projekt ustawy ma stworzyć podstawy prawne do prowadzenia projektu i przetwarzania danych osobowych w tym celu.

 

Źródło informacji: Cyfryzacja KPRM; PAP MediaRoom

Posty powiązane

error: Content is protected !!