Scroll Top
szambiara

Wywóz nieczystości w warunkach faktycznego monopolu sprzyja zawyżaniu stawek
Fot. ivabalk z Pixabay

Wywóz nieczystości w warunkach faktycznego monopolu sprzyja zawyżaniu stawek
Fot. ivabalk z Pixabay

Stawka za wywóz szamba 25 czy 216 zł?

Znaczne rozbieżności w ustalanych przez gminy stawkach opłat zwracają uwagę obywateli, ale nie władz.

Rzecznik Praw Obywatelskich zajął się tematem po tym, jak otrzymał petycję skierowaną do Sejmu ws. zmiany ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w zakresie, w jakim odnosi się do stanowienia przez rady gmin górnych stawek opłat dla właścicieli nieruchomości za opróżnianie zbiorników bezodpływowych.

Autor petycji ustalił, że stawki opłat dla właścicieli nieruchomości za opróżnianie zbiorników bezodpływowych wykazują znaczne rozbieżności – od 25 do 216 zł za m3.

„Petycji nie sposób odmówić trafności. Nawet pobieżne zapoznanie się z praktyką rad gmin nasuwa wątpliwości co do kryteriów przy ustalaniu górnych stawek. Chodzi o skutki dla konsumentów, którzy mogą być nabywcami usług w warunkach faktycznego monopolu samorządowych zakładów usług komunalnych” – zauważa RPO.

Ministerstwo Infrastruktury odpowiadając na przesłane w tej sprawie pismo stwierdziło jednak, że „dotychczas do Ministerstwa Infrastruktury nie docierały sygnały o zawyżaniu przed rady gmin górnych stawek za odbiór nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych. W związku z tym resort nie rozważał szerszego uregulowania przedmiotowej kwestii w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.”

RPO postanowił więc zainteresować tematem UOKiK.

„Dyrektor Zespołu Prawa Administracyjnego i Gospodarczego w BRPO Piotr Mierzejewski zwrócił się do Wojciecha Szymczaka, dyrektora Departamentu Analiz Rynku Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Rzecznik bada kwestię określania przez rady gmin stawek opłat dla właścicieli nieruchomości za opróżnianie zbiorników bezodpływowych. Z informacji RPO wynika, że znaczna – ocierająca się o dowolność – swoboda w ustalaniu stawek może być powodem nieuzasadnionego zróżnicowania cen usług asenizacyjnych na jednym rynku.

Dyrektor Mierzejewski pyta, czy UOKiK prowadził (lub planuje przeprowadzić) analizy rynku usług asenizacyjnych, w szczególności pod kątem wpływu stawek stanowionych przez gminy na swobodę konkurencji oraz prawa konsumentów. Jeśli takie badania były przeprowadzane, prosi o udostępnienie ich wyników” – informuje RPO.

 

 

Posty powiązane

error: Content is protected !!