Scroll Top
rolnik pole

Coraz mniej osób pracuje w rolnictwie.
Fot. Pexels z Pixabay

Coraz mniej osób pracuje w rolnictwie.
Fot. Pexels z Pixabay

Ubywa pracujących w rolnictwie

I to najszybciej ze wszystkich grup zawodowych, choć wciąż jest to duża grupa pracujących.

W I kwartale 2023 r. najwięcej osób pracowało w przetwórstwie przemysłowym – 19,4% wszystkich pracujących (3 267 tys.); 13,6% (2 286 tys.) w handlu hurtowym i detalicznym. Na kolejnym miejscu znalazły się osoby pracujące w edukacji – 8,0% pracujących (1 342 tys. osób), a 7,7% (1 291 tys. osób) pracowało w sekcji rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo – podaje GUS.

Największe spadki w tym okresie dotyczyły natomiast liczby pracujących w indywidualnych gospodarstwach rolnych – jest ich mniej o 47 tys. W porównaniu z I kwartałem 2022 r. wśród pracujących w indywidualnych gospodarstwach rolnych odnotowano również największy spadek – o 91 tys.

Trzeba zaznaczyć, że GUS (już od początku r. 2021) wyłącza z populacji pracujących m.in. osoby, które pracują na własny rachunek w rolnictwie indywidualnym, a efekty pracy przeznaczają wyłącznie lub głównie na własną konsumpcję i jednocześnie nie posiadają innej pracy. Zalicza natomiast osoby, które pomagały (bez wynagrodzenia) w prowadzeniu rodzinnego gospodarstwa rolnego.

Posty powiązane

error: Content is protected !!