Scroll Top
kura nioska laying-hens-gb32224f91_1920

Wraca grypa ptaków
Fot. Wolfgang Ehrecke z Pixabay

Wraca grypa ptaków
Fot. Wolfgang Ehrecke z Pixabay

Wraca grypa ptaków

Główny Lekarz Weterynarii informuje w komunikacie, że na podstawie wyników badań laboratoryjnych otrzymanych 7 grudnia 2022 r. z Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach, zostało stwierdzone ognisko wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u drobiu nr 36 w 2022 r., podtypu H5N1.

 

Podano:

„Ognisko HPAI zostało stwierdzone w miejscowości Fałkowice w gminie Pokój, powiat namysłowski, woj. opolskie, w gospodarstwie komercyjnym utrzymującym 219 379 kur niosek. Próbki do badań laboratoryjnych zostały pobrane 6 grudnia 2022 r.

Inspekcja Weterynaryjna wdraża wszystkie środki zwalczania choroby w związku ze stwierdzeniem w gospodarstwie ogniska HPAI nr 2022/36, zgodnie z procedurami wynikającymi z przepisów prawa krajowego oraz rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2020/687.

Na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 1 stycznia do 7 grudnia 2022 stwierdzono 36 ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u drobiu oraz 31 ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u ptaków dzikich. Poprzednie, tj. 35 w 2022 r. ognisko HPAI u drobiu zostało stwierdzone 21 września 2022 r. w woj. łódzkim, a ostatnie ognisko u ptaków dzikich stwierdzono 6.12.2022. w woj. kujawsko-pomorskim.”

5 grudnia wydano Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii dotyczący stwierdzenia dwóch ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u ptaków dzikich.

„Obecność materiału genetycznego wirusa grypy ptaków H5N1 stwierdzono u padłych łabędzi niemych znalezionych w miejscowości Świecie w gminie Świecie, powiat świecki, woj. kujawsko-pomorskie” – podano i przypomniano, że od 1 stycznia do 5 grudnia 2022 stwierdzono 35 ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u drobiu oraz 30 ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u ptaków dzikich. Poprzednie, tj. 28 w 2022 r. ognisko HPAI u ptaków dzikich zostało stwierdzone 18 lipca 2022 r. w woj. pomorskim, a ostatnie ognisko u drobiu stwierdzono 21 września 2022 r. w woj. łódzkim.

„Hodowcy drobiu zostali zobowiązani do przestrzegania zasad bioasekuracji określonych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków” – podał GIWet.

Posty powiązane

error: Content is protected !!