Scroll Top
rolnik traktor stary

Ciągniki coraz droższe…
Fot. nikkidunn1978 z Pixabay

Ciągniki coraz droższe…
Fot. nikkidunn1978 z Pixabay

Ile pszenicy, żywca czy mleka trzeba dać za ciągnik w połowie 2023 roku?

Niestety coraz więcej – więcej nawet niż kiedykolwiek. Tylko relacja cen dla żywca wypada obecnie lepiej.

„Na rynku rolnym w 1. półroczu br. przeciętne ceny skupu podstawowych produktów rolnych były wyższe niż przed rokiem, z wyjątkiem cen zbóż. W czerwcu br. za większość podstawowych produktów rolnych w skupie płacono mniej niż przed miesiącem oraz niż w czerwcu ub. roku (z wyjątkiem ziemniaków i żywca wieprzowego)” – podaje GUS w opublikowanej dziś analizie „Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju w pierwszym półroczu 2023 roku”.

Zboża

Skup zbóż podstawowych (z mieszankami zbożowymi, bez ziarna siewnego) zrealizowany od początku bieżącego sezonu, tj. w okresie od lipca ub. roku do czerwca br., był o 9,7% większy niż rok wcześniej i stanowił 33,9% ubiegłorocznych zbiorów (wobec 30,8% przed rokiem)  – podaje GUS.

W porównaniu z czerwcem ub. roku skup zbóż wzrósł o 48,2%, w wyniku większych dostaw wszystkich podstawowych gatunków zbóż (w największym stopniu wzrosły dostawy pszenicy – o 58,9%) – wyliczono.

Przeciętne ceny podstawowych gatunków zbóż były niższe niż w 1 półroczu ub. roku. Największy spadek dotyczył cen pszenicy, które w skupie obniżyły się o 28,4%, a na targowiskach o 7,5%. Również w czerwcu br. na obydwu rynkach odnotowano spadek cen ziarna.  W porównaniu z czerwcem ub. roku ceny zbóż w skupie spadły o ok. 45%–49%, a w obrocie targowiskowym o ok. 21%–25%.

Ziemniaki

Skup ziemniaków od lipca ub. roku do czerwca br. był o 21,0% mniejszy niż rok wcześniej.

W czerwcu br. skupiono więcej ziemniaków niż w maju br. (o 29,1%) oraz niż przed rokiem (o 23,4%).

Przeciętne ceny ziemniaków w okresie styczeń–czerwiec br. były wyższe niż rok wcześniej (w skupie o 43,0%, a na targowiskach o 19,6%). W czerwcu br. na obydwu rynkach ceny tego surowca przekroczyły poziom sprzed miesiąca (w skupie o 19,1%, a w obrocie targowiskowym o 3,0%) i nadal były dużo wyższe niż w przed rokiem (odpowiednio o 54,5% oraz o 21,9%) – podał GUS.

Produkty pochodzenia zwierzęcego

Jak podaje GUS, skup żywca rzeźnego ogółem (w wadze poubojowej ciepłej) w 1 półroczu br. był o 2,4% większy niż w analogicznym okresie ub. roku, na co wpłynął wzrost dostaw żywca drobiowego (o 6,6%), przy spadku podaży żywca wieprzowego (o 3,7%) oraz wołowego (o 1,5%).

Przeciętne ceny skupu żywca wieprzowego w okresie styczeń–czerwiec br., przy zmniejszonych dostawach, w skali roku wzrosły o 44,6% i w czerwcu były znacznie wyższe niż przed rokiem (o 36,3%).

Przeciętne ceny skupu drobiu rzeźnego, przy wzroście dostaw, w 1 półroczu br. kształtowały się powyżej poziomu sprzed roku (o 7,5%). Ich wzrost przypadł jednak na pierwsze miesiące roku, a w kwietniu zaczęły spadać i w czerwcu ceny te były niższe o 2,5% niż przed miesiącem i o 7,4% niż przed rokiem.

Przeciętne ceny żywca wołowego i młodego bydła rzeźnego w okresie styczeń-czerwiec br. były wyższe niż rok wcześniej (w skupie nieznacznie – po ok. 1%, a na targowiskach wzrost był wysoki – cen żywca wołowego wyniósł 15,5%, a młodego bydła rzeźnego – 16,9%) – podaje GUS.

Dostawy mleka do skupu w okresie styczeń-czerwiec br. były o 1,5% większe niż rok wcześniej, a przeciętne ceny skupu tego surowca wyższe o 6,8%. Jednak w czerwcu za ten surowiec w skupie płacono mniej niż w maju br. (o 6,3%) oraz niż rok wcześniej (o 14,8%).

Relacja cen

„W 2 kwartale br. relacje cen detalicznych ciągnika rolniczego i mieszanki paszowej dla tuczników do cen podstawowych produktów rolnych (oprócz żywca wieprzowego) pogorszyły się w porównaniu z poprzednim kwartałem. Poprawiły się natomiast relacje cen saletry amonowej oraz oleju napędowego w odniesieniu do cen skupu prezentowanych produktów rolnych pochodzenia zwierzęcego” – podaje GUS.

Ciągnik „podrożał” więc w przeliczeniu na pszenicę i żyto – w pierwszym kwartale 2023 kosztował aż 2776 dt pszenicy i 3438 dt żyta, a w drugim odpowiednio 3619 i 4552. Można powiedzieć, że tak złej relacji cen nie było od lat, np. w 1. kwartale 2022 za ciągnik  trzeba było dać równowartość 2221 dt pszenicy i 2729 dt żyta.

Lepiej ta relacja cen wygląda dla żywca – w okresie kwiecień- czerwiec 2023 ciągnik to równowartość 388 dt żywca wieprzowego i 335 wołowego, co jest dobrym wynikiem, zwłaszcza dla żywca wieprzowego, w porównaniu z okresem od początku 2022 roku, kiedy to  np. w pierwszych trzech miesiącach 2022 ciągnik kosztował aż 597 dt żywca wieprzowego i 307 dt wołowego.

W drugim kwartale 2023 zdecydowanie trudniej też kupić ciągnik za mleko – to aż 1735 hl mleka, podczas gdy np. w 2022 średnio wystarczało 1427 hl.

Czytaj też:

Ile pszenicy kosztuje ciągnik w 2022 roku, a ile kosztował rok temu?

Posty powiązane

error: Content is protected !!