Scroll Top
debata

W czasie debaty (fot. MRiRW)

W czasie debaty (fot. MRiRW)

MRiRW: Europejskie Forum Rolnicze nie ma ustaleń bez rolników

– Sytuacja jest trudna, ale nie ma ustaleń bez rolników – podkreślił minister rolnictwa i rozwoju wsi Czesław Siekierski podczas debaty z przedstawicielami organizacji rolniczych biorących udział w protestach oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zorganizowanej w ramach Europejskiego Forum Rolniczego w Jasionce k. Rzeszowa.

Udział przedstawicieli Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Europejskim Forum Rolniczym

Europejskie Forum Rolnicze to dyskusje i spotkania z udziałem przedstawicieli polskiej i międzynarodowej polityki oraz ekspertów. W tegorocznej edycji wydarzenia uczestniczył minister rolnictwa i rozwoju wsi Czesław Siekierski, a także podsekretarz stanu Adam Nowak.

Minister Siekierski wziął udział w debacie z przedstawicielami organizacji rolniczych biorących udział w protestach, natomiast wiceminister Nowak w panelu pn. ESG a innowacje w rolnictwie i produkcji żywności.

Debata z przedstawicielami organizacji rolniczych – uczestnicy

Oprócz ministra Czesława Siekierskiego i moderatora – przewodniczącego Kapituły Fundacji Europejskiego Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej Artura Balazsa, w debacie uczestniczyli: Wiesław Gryń – wiceprezes Oszukanej Wsi , Roman Kondrów z Podkarpackiej Oszukanej Wsi, Artur Koncik ze Świecia, Tomasz Obszański – przewodniczący NSZZ RI Solidarność, Filip Pawlik z Agrounii, Władysław Serafin – przewodniczący KZRKiOR oraz Andrzej Sobociński z Żuław.

Debata – stanowiska reprezentowane przez rolników

Rolnicy uczestniczący w debacie podkreślali, że rolnictwo znajduje się na zakręcie, na jakim jeszcze nie było i konieczne jest wypracowanie narzędzi oraz mechanizmów długofalowych rozwiązań.  Zwracali uwagę na konieczność rozbudowy portów, a do nich – magistrali kolejowej. Według rolników kolejnym problem jest ciągły brak uszczelnienia granicy z Ukrainą.

Zwracano także uwagę na bardzo duże problemy związane z funkcjonowaniem aplikacji suszowej i konieczność powrotu do systemu komisji suszowych.

Mówiąc o biedzie i ubóstwie rolników podnoszono również problem wsparcia poszczególnych rynków rolnych. Przedstawiciele rolników podnosili również kwestie Zielonego Ładu. Według nich cały system warunkowości powinien być zlikwidowany.

Debata – odpowiedź dot. aplikacji suszowej

– Aplikacja suszowa jest sytuacją zastaną. Znamy problem i szczegółowo go analizujemy – zapewnił minister rolnictwa i rozwoju wsi Czesław Siekierski.

Debata – słabe ogniwo

W ocenie szefa resortu rolnictwa słabym ogniwem jest system zarządzania, co uwidoczniło się m.in. w kontrolach na granicy z Ukrainą.

Debata – odpowiedź dot. wsparcia rolników

– Jesteśmy bardzo zdeterminowani, aby udzielić wsparcia rolnikom. Trwają rozmowy na szczeblu rządowym. Chcemy doprowadzić do opróżnienia magazynów przed kolejnym sezonem – powiedział minister Czesław Siekierski.

Debata – odpowiedź dot. Zielonego Ładu

– Jesteśmy na dobrej drodze zmian. Nowe propozycje Komisji Europejskiej zostały przygotowane dzięki polskim i europejskim rolnikom – podkreślił szef resortu rolnictwa.

Debata – odpowiedź dot. dzierżawy ziemi

Minister rolnictwa i rozwoju wsi zapowiedział, że jeszcze w tym roku będzie ustawa o dzierżawie ziemi, która tę kwestię ureguluje.

Debata – odpowiedź dot. propozycji rozwiązań

Minister zapowiedział przygotowanie rozwiązań, których efektem byłyby dopłaty do każdej tony sprzedanego zboża, do loch, a także dopłaty do paliwa rolniczego w wysokości 2 zł/litr oleju napędowego.

Panel: ESG a innowacje w rolnictwie i produkcji żywności

ESG to skrót od Environmental, Social, Governance, czyli działania firmy na rzecz ekologii, społecznej odpowiedzialności i ładu korporacyjnego. Jak zwróciła uwagę moderator tego panelu Małgorzata Bojańczuk – dyrektor Polskiego Stowarzyszenia Zrównoważonego Rolnictwa  i Żywności, raportowanie tego zagadnienia jest obecnie obowiązkiem dużych firm i korporacji, lecz wkrótce będzie obejmowało również niższe szczeble.

Finansowanie inwestycji prośrodowiskowych

– Kwestie inwestycji prośrodowiskowych  w rolnictwie uzależnione są od warunków finansowych – stwierdził podsekretarz stanu Adam Nowak i dodał, że musimy pamiętać o kluczowej roli rolnictwa – wyżywieniu Polski, Europy i świata.

Podsekretarz stanu zwrócił uwagę, że chociaż obecnie standardy w Unii Europejskiej są najbardziej rygorystyczne na świecie, to unijni rolnicy jeszcze radzą sobie z ich wypełnianiem.

– Jeżeli jednak dalej będziemy nakładać na rolników kolejne wyzwania, to będą narastały społeczne napięcia – dodał wiceminister.

Podkreślił przy tym, że proces transformacji cyfrowej w rolnictwie trwa, ale niezbędne jest uproszczenie administracyjnych wymogów. Rolnictwo 4.0 to racjonalne wykorzystanie maszyn, urządzeń, nawozów czy środków ochrony roślin, to rolnictwo precyzyjne.

– Poza środkami z II filara Wspólnej Polityki Rolnej dostępne są również środki z KPO – powiedział podsekretarz stanu Adam Nowak, dodając jednocześnie, że w ramach kolejnych rewizji tego programu będą zwiększone środki na rolnictwo.

– Rolnictwo będzie w stanie spełnić najbardziej ambitne cele, ale pod warunkiem, że produkcja rolna będzie opłacalna – podkreślił wiceminister.

Zwrócił przy tym uwagę, że należy wykorzystać potencjał rolnictwa nie tylko w zakresie produkcji roślinnej, ściśle powiązanej z produkcją zwierzęcą, lecz także w zakresie transformacji energetycznej.

Według podsekretarza stanu Adama Nowaka nie mniej ważne są działania skierowane do szkół i doradztwa rolniczego w ramach rolnictwa 4.0.

– Będziemy podejmowali inicjatywy w zakresie szkoleń na temat rolnictwa regeneratywnego, ponieważ niezwykle istotne jest przekazywanie wiedzy, zwłaszcza młodym rolnikom – dodał wiceminister.

– Dzisiejsza dyskusja wyraźnie pokazuje, że wzrost świadomości i poziomu wiedzy jest korzystny zarówno dla środowiska, klimatu, jak i dla rolników oraz konsumentów – podsumował podsekretarz stanu Adam Nowak.

O wydarzeniu

Wydarzenie rokrocznie gromadzi rolników, doradców rolnych, producentów i przetwórców, członków branżowych związków rolniczych, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego oraz instytucji naukowych i branżowych z całej Europy.

Jak mówią organizatorzy, Forum to okazja, aby poznać najnowsze rozwiązania i narzędzia, które służą podnoszeniu jakości produkcji rolnej, innowacjom w rolnictwie oraz wymianie handlowej na rynku rolno-spożywczym.

Europejskie Forum Rolnicze to także specjalna oferta dla szkół rolniczych pod tytułem Success Story, to Turniej Rolnictwa Cyfrowego, którego celem jest promowanie wiedzy na temat rolnictwa w UE i rozwiązań rolnictwa precyzyjnego. To także Konkurs Innowacyjny Rolnik, którego celem jest promowanie właścicieli gospodarstw rolnych, którzy wprowadzili nowe rozwiązania poprawiające wydajność i opłacalność w produkcji rolnej oraz Nagroda im. Józefa Ślisza przyznawana przez Fundację Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej.

 

Żródło informacji: komunikat prasowy gov.pl/MRiRW

Posty powiązane

error: Content is protected !!