Scroll Top
agriculture-ga09a5558d_1920

Możliwe jest stosowanie nawozów naturalnych do końca listopada
Fot. Hans z Pixabay

Możliwe jest stosowanie nawozów naturalnych do końca listopada
Fot. Hans z Pixabay

Nawozy naturalne także w listopadzie?

Chociaż graniczny termin stosowania nawozów naturalnych stałych (m.in. obornika) na gruntach ornych to 31 października, w określonych przypadkach możliwe jest ich dłuższe stosowanie – przypomina MRiRW.

MRiRW przypomina zasady stosowania nawozów jesienią, wynikające z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia „Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu” (Dz.U. 2020 r. poz. 243) – tzw. programu azotanowego.

Jak podano, stosowanie nawozów naturalnych na gruntach ornych jest możliwe do 30 listopada w przypadkach:

– niekorzystnych warunków pogodowych – np. nadmiernego uwilgotnienia gleby, wystąpienia suszy; w tych sytuacjach termin stosowania nawozów to dzień 30 listopada – przepisy programu azotanowego nie wymagają specjalnego dokumentowania takich przypadków; rolnik sam określa warunki pogodowe i potrzebę stosowania nawozów w terminie późniejszym niż 31 października;

– zakładania uprawy jesienią po późno zbieranych przedplonach, buraku cukrowym, kukurydzy lub późnych warzywach – wówczas termin stosowania nawozów to koniec jesieni (kalendarzowa jesień trwa do 21 grudnia).

W przypadku stosowania nawozów pod zakładanie uprawy jesienią po późno zbieranych przedplonach, buraku cukrowym, kukurydzy lub późnych warzywach:

  • dopuszczalna dawka azotu w wieloskładnikowych nawozach dla zakładanych upraw nie może przekroczyć 30 kg N/ha;
  • należy szczegółowo udokumentować termin zbioru, datę stosowania nawozu, zastosowane nawozy i ich dawkę oraz termin siewu jesiennej uprawy.

Niekorzystne warunki pogodowe najczęściej występują lokalnie, dlatego producent rolny powinien samodzielnie ocenić, uwzględniając panujące warunki pogodowe, możliwość dokonania jesiennego zbioru i zastosowania nawożenia. Należy jednak pamiętać o tym, że nawożenie w takich sytuacjach nie może być wykonywane później niż do końca listopada – zaznaczono.

Posty powiązane

error: Content is protected !!