Scroll Top
wheat-gd2218ba7b_1920

Czynsz dzierżawny obliczany w równowartości pszenicy spadnie, ale ustalany w cenie pieniężnej wzrośnie
Fot. 3centista z Pixabay

Czynsz dzierżawny obliczany w równowartości pszenicy spadnie, ale ustalany w cenie pieniężnej wzrośnie
Fot. 3centista z Pixabay

Pszenica (ta do dzierżaw) potaniała

Odrobinę, ale jednak mniej, powinien więc wynosić czynsz dzierżawny z ZWRSP ustalony w równowartości pszenicy.

Obwieszczenie prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy w II półroczu 2022 r. podaje, że według wstępnych danych średnia krajowa cena skupu pszenicy w II półroczu 2022 r. wyniosła 152,17 zł za 1 dt.

W I półroczu 2022 r. cena ta wyniosła 153,67 zł za 1 dt.

Natomiast zgodnie z kolejnym obwieszczeniem – w sprawie wskaźnika zmian cen skupu podstawowych produktów rolnych w II półroczu 2022 r. – wskaźnik cen skupu podstawowych produktów rolnych w II półroczu 2022 r. w stosunku do I półrocza 2022 r. wyniósł  117,3 (wzrost cen o 17,3%). W I półroczu 2022 r. w stosunku do II półrocza 2021 r. ten wzrost wyniósł 131,4 (wzrost cen o 31,4 %).

Czynsz dzierżawny ustalany w cenie pieniężnej więc wzrośnie.

Zgodnie z ustawą o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, czynsz dzierżawny ustala się w umowie jako sumę pieniężną albo jako równowartość pieniężną odpowiedniej ilości pszenicy. Czynsz ten jest płatny za półrocze roku kalendarzowego z dołu, a czynsz dzierżawny ustalony w sumie pieniężnej poczynając od drugiego terminu płatności podlega waloryzacji przy zastosowaniu wskaźników zmian cen skupu podstawowych produktów rolnych w półroczu roku kalendarzowego poprzedzającym termin płatności.

Posty powiązane

error: Content is protected !!