Scroll Top
krowa mleko

Za hl mleka płacono w skupie 205,04 zł, tj. o 0,2% mniej niż w poprzednim miesiącu i o 7,9% – niż przed rokiem.
Fot. Wolfgang Ehrecke z Pixabay

Za hl mleka płacono w skupie 205,04 zł, tj. o 0,2% mniej niż w poprzednim miesiącu i o 7,9% – niż przed rokiem.
Fot. Wolfgang Ehrecke z Pixabay

Ceny skupu w marcu 2024 znów spadły

Ceny skupu podstawowych produktów rolnych spadły w marcu 2024 r. zarówno w stosunku do miesiąca poprzedniego (o 0,1%), jak i w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku (o 15,1%) – podał dziś GUS.

Ceny skupu wszystkich podstawowych produktów rolnych, w marcu 2024 r. były niższe od notowanych w marcu 2023 r.

Tendencja spadkowa trwa więc od długiego czasu.

Więcej o spadku cen w lutym:

Ceny skupu produktów rolnych w lutym 2024 jeszcze spadły

W marcu 2024 r. w stosunku do lutego 2024 r. spadły ceny skupu pszenicy i mleka.

W marcu 2024 r. w porównaniu z poprzednim miesiącem, ceny większości produktów rolnych w skupie były wyższe, a na targowiskach – niższe. Wzrosły ceny skupu żyta, pszenżyta, żywca wieprzowego i drobiowego. Na obu rynkach spadły ceny pszenicy, jęczmienia, owsa i kukurydzy, więcej płacono natomiast za ziemniaki i żywiec wołowy.

W stosunku do analogicznego miesiąca poprzedniego roku, w marcu 2024 r. zanotowano spadek cen skupu oraz cen na targowiskach wszystkich produktów rolnych, z wyjątkiem żywca wołowego na targowiskach oraz ziemniaków (w skupie i na targowiskach) – wyliczył GUS.

 

Ceny skupu/ceny targowiskowe produktów rolnych (bez VAT) w marcu 2024

(w nawiasie – ceny w lutym 2024, styczniu 2024 i dla porównania: w grudniu 2023 i w lutym 2023 r.) wynosiły wg GUS:

Ziarno zbóż – za 1 dt w zł

Pszenica 76,85/105,34 (81,50/11,16; 85,37/114,14; 86,79/113,53; 128,95/158,91)

Żyto 59,68/82,45 (59,10/83,57; 60,57/85,18; 63,70/86,48; 101,25/129,24)

Jęczmień 74,14/101,71 (78,12/104,84; 78,05/107,03; 82,70/107,19; 115,44/149,79)

Pszenżyto 72,01/91,04 (70,44/4,50; 71,53/98,84; 73,85/99,20; 116,00/142,60)

Owies 96,17/101,88 (99,95/102,92; 104,78/102,66; 96,73/102,73; 120,70/136,28)

Kukurydza 68,28/115,95 (74,83/121,03; 77,83/122,22; 74,82/123,43; 123,70/164,21)

 

Ziemniaki – za 1 dt w zł 138,24/234,10 (126,75/232,21; 118,62/230,90; 111,11/227,02; 105,01/175,47)

 

Żywiec rzeźny – za 1 kg w zł

Bydło (bez cieląt)  10,08/11,77 (10,03/11,38; 10,09/11,62; 9,86/10,13; 10,94/10,71)

w tym młode bydło 10,27 (10,22; 10,41; 10,29/10,94; 11,09/ 11,19)

 

Ceny skupu:

Trzoda chlewna zł za kg 7,37 (7,25; 7,05; 7,46; 8,37)

Drób zł za kg 5,09 (5,08; 5,10; 5,20; 6,31)

 

Mleko – zł za 1 hl 205,04 (205,38; 207,09; 211,51; 227,40)

 

 

GUS podaje następującą analizę cen w marcu 2024:

W marcu 2024 r. cena pszenicy w skupie (76,85 zł za dt) spadła zarówno w stosunku do lutego br. (o 5,7%), jak i w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku (o 34,6%). Na targowiskach pszenicę sprzedawano po 105,34 zł za dt, tj. o 5,2% taniej niż w poprzednim miesiącu i o 31,6% – niż w marcu 2023 r.

Cena żyta w skupie (59,68 zł za dt) była o 1,0% wyższa w porównaniu z lutym br., ale o 38,4% niższa w stosunku do marca 2023 r. W obrocie targowiskowym cena żyta (82,45 zł za dt) spadła o 1,3% w skali miesiąca i o 33,2% w skali roku.

W marcu 2024 r. za ziemniaki w skupie płacono 138,24 zł za dt, tj. o 9,1% więcej niż w poprzednim miesiącu i o 20,3% – niż w analogicznym okresie ub. roku. Na targowiskach cena ziemniaków (234,10 zł za dt) wzrosła o 0,8% w stosunku do lutego br. i o 31,7% w porównaniu z marcem 2023 r.

Cena żywca wołowego w skupie (10,08 zł za kg) była wyższa w skali miesiąca (o 0,5%), ale niższa w skali roku (o 6,7%). Na targowiskach żywiec wołowy (11,77 zł za kg) sprzedawano o 3,4% drożej niż w lutym br. i o 6,2% – niż w analogicznym okresie ub. roku.

W marcu 2024 r. za żywiec wieprzowy w skupie płacono 7,37 zł za kg, tj. o 1,7% więcej niż przed miesiącem, ale o 14,4% mniej niż przed rokiem.

Cena skupu drobiu rzeźnego (5,09 zł za kg) była o 0,2% wyższa w stosunku do lutego 2024 r., natomiast w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku spadła o 20,2%.

Za hl mleka płacono w skupie 205,04 zł, tj. o 0,2% mniej niż w poprzednim miesiącu i o 7,9% – niż przed rokiem.

Posty powiązane

error: Content is protected !!