Scroll Top
pusta sala sejmowa

Fot. gabrielzajdel z Pixabay

Fot. gabrielzajdel z Pixabay

KRiRW dla PiS

Leszek Galemba z PiS jest nowym przewodniczącym sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi 14 kwietnia na posiedzeniu zwołanym w trybie art. 152 ust. 3 regulaminu Sejmu, pod przewodnictwem wicemarszałka Sejmu – Ryszarda Terleckiego, dokonała zmian w składzie Prezydium Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W związku z powołaniem posła Roberta Telusa (PiS) na stanowisko ministra rolnictwa i rozwoju wsi, komisja wybrała na przewodniczącego komisji posła Leszka Galembę (PiS).

Komisja uzupełniła też skład Prezydium Komisji i wybrała na zastępcę przewodniczącego Komisji – poseł Teresę Pamułę (PiS).

PiS ma więc w KRiRW trzech wiceprzewodniczących i przewodniczącego. Dwaj pozostali wiceprzewodniczący to przedstawiciele Kukiz’19 i KO. W tym stanie każde głosowanie w prezydium musi zakończyć się zgodnie z wolą PiS.

A co wiadomo o nowym przewodniczącym?

Leszek Galemba ur. się w 1966, wybrano go z okręgu w Koninie. Ma wykształcenie zawodowe, ukończył Zespół Szkół Zawodowych, mechanika maszyn (1984). W rubryce zawód wpisuje: parlamentarzysta. Jest posłem drugą kadencję. W tej kadencji wystąpił 23 razy. Nie wykazał szczególnej aktywności: zadał raz pytanie w sprawach bieżących („w sprawie zwiększenia o 95% dofinansowania z Funduszu Dopłat dla gmin na zakup lub zakup i remont byłych mieszkań zakładowych”), nie zgłosił żadnej interpelacji.

Oto kilka z sejmowych wystąpień nowego przewodniczącego:

17-09-2021 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Ta ustawa jest dobra dla polskiej wsi i dla rolników. Jeżeli ktoś tutaj śmieje się z tej ustawy, to nie wie, o czym mówi. Rolnicy potrzebują wsparcia i nie ma się z czego śmiać. Zwiększamy wsparcie o 10%.

Zapotrzebowanie na żywność, głównie ekologiczną, rośnie. I ten wzrost jest notowany rok do roku, zapotrzebowanie rośnie przynajmniej o 30-40%. Tak że mamy ogromną szansę na rozwój produkcji żywności ekologicznej. I to zapotrzebowanie… Jest to również dowód tego, że wszyscy rolnicy… Powiedzieliśmy, że na wprowadzeniu Polskiego Ładu zyskają wszystkie grupy społeczne, więc również rolnicy. I dlatego to wsparcie jest uzasadnione, ta ustawa jest dobra, bo rolnicy o to zabiegają i musimy mówić tutaj prawdę. To jest zwiększenie wsparcia dla polskiego rolnictwa.

12-01-2022 Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Kiedy wsłuchuję się w to, co mówi opozycja, przeraża mnie to wszystko. To jest bardzo dobra ustawa, pod którą się podpisałem, a wy negujecie wiele faktów. Przecież to rząd Prawa i Sprawiedliwości słucha Polaków i rozwiązuje natychmiast ich problemy.

(Głos z sali: Ha, ha, ha!)

Premier Mateusz Morawiecki, prezes Jarosław Kaczyński – robimy wszystko, by ulżyć Polakom. Mam pytanie do opozycji, która była i jest firmowana przez Donalda Tuska. Czy rząd ma guziki? Niskie ceny, wysokie ceny. Co mówił Donald Tusk? Gdyby miał takie guziki, toby reagował.

(Głos z sali: Bardzo dobrze.)

Rząd Prawa i Sprawiedliwości ma takie guziki i reaguje. Obniża wszystkie podatki, przede wszystkim na żywność. (Oklaski) To jest sukces naszego rządu i Polacy nam za to podziękują. A wy chcecie to negować. (Dzwonek) Dlaczego? Dlaczego jesteście tak naiwni? Nie chcecie pomóc Polkom i Polakom. Dziękuję bardzo.

27-04-2022 Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej oraz niektórych innych ustaw (jako poseł sprawozdawca)

– Mam zaszczyt w imieniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedstawić sprawozdanie o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej oraz niektórych innych ustaw, druk nr 2152.

Marszałek Sejmu, zgodnie z art. 37 regulaminu Sejmu, skierowała w dniu 6 kwietnia 2022 r. powyższy projekt ustawy do Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi do pierwszego czytania. Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi przeprowadziła pierwsze czytanie z rozpatrzeniem projektu ustawy na posiedzeniu w dniu 26 kwietnia 2022 r.

Głównym celem ustawy jest określenie zadań i kompetencji w odniesieniu do zobowiązań wynikających z rozporządzenia 2017/625 w obszarach: ochrona zdrowia zwierząt, bezpieczeństwo produktów pochodzenia zwierzęcego, żywności pochodzenia zwierzęcego, środków spożywczych i roślinnych, jak i przetworów. Ustawa ma na celu usprawnienie realizacji zadań przez organy Inspekcji Weterynaryjnej, jak również wyeliminowanie wątpliwości interpretacyjnych wynikłych w toku stosowania zmienianych ustaw, ich wyeliminowanie przez uchylenie dwóch ustaw z roku 2003.

W dniu 26 bm. odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W trakcie pierwszego czytania zgłoszono 11 poprawek. Komisja to przepracowała, pozytywnie zaopiniowała i nad całością projektu ustawy jednogłośnie zagłosowała.

Wnoszę w imieniu komisji, aby Wysoki Sejm uchwalić raczył załączony projekt ustawy.

Ostatnie wystąpienie posła pochodzi z 01-12-2022 (jako poseł sprawozdawca)

Mam zaszczyt przedstawić dodatkowe sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o paszach oraz ustawy o odpadach, druk nr 2787.

Sejm na 67. posiedzeniu w dniu 30 listopada skierował ponownie projekt ustawy zawarty w druku nr 2803 do Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w celu rozpatrzenia poprawek zgłoszonych w drugim czytaniu. Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi po rozpatrzeniu poprawek na posiedzeniu w dniu dzisiejszym wnosi, by Sejm raczył poprawki 1. i 2. odrzucić, a 3. – przyjąć. Dziękuję bardzo.

Posty powiązane

error: Content is protected !!