Scroll Top
ARiMR poprowadzi rejestry

Projekt zapewnia jednolite funkcjonowanie systemu identyfikacji i rejestracji zwierząt
Fot. Alexa z Pixabay

Projekt zapewnia jednolite funkcjonowanie systemu identyfikacji i rejestracji zwierząt
Fot. Alexa z Pixabay

Wszystkie gatunki zwierząt będą podlegały rejestracji

Procedowany w Sejmie projekt stanowi realizację  zasady identyfikowalności zwierząt, co ma ułatwić walkę z chorobami.

Rządowy projekt ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt nie wywołał kontrowersji w Sejmie i wszystko wskazuje na to, że będzie uchwalony bez istotnych zmian.

Po pierwszym czytaniu w Sejmie projekt skierowano do dalszych prac w komisji.

Projekt dotyczy – zgodnie z sejmowym opisem –  dostosowania polskiego prawa do przepisów Unii Europejskiej w sprawie przenośnych chorób zwierząt i zapewnienia jednolitego funkcjonowania systemu identyfikacji i rejestracji zwierząt, zgodnie z rozporządzeniem 2016/429 oraz wprowadzenia rozwiązań, które ułatwią walkę z afrykańskim pomorem świń (ASF).

Wszystkie hodowle obowiązkowo zarejestrowane

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie kontynuowała zadania związane z identyfikacją i rejestracją bydła, owiec, kóz i świń, przejmie gromadzenie danych koniowatych (upoważnienie do wydawania dokumentów identyfikacyjnych koniowatych poszczególnych ras pozostaje w kompetencjach związków hodowców koniowatych, za ich pośrednictwem hodowca złoży też wniosek o wydanie unikalnego dożywotniego dokumentu identyfikacyjnego), oraz rozpocznie gromadzenie danych zwierząt pozostałych gatunków, to jest jeleniowatych i wielbłądowatych oraz zakładów drobiu.

Nowelizacja wprowadza rezygnację z paszportów dla bydła w obrocie krajowym oraz obowiązek dokonywania zgłoszeń zdarzeń dotyczących zwierząt przez posiadaczy zwierząt i podmioty prowadzące działalność nadzorowaną wyłącznie w postaci elektronicznej, przy zwolnieniu z obowiązku prowadzenia księgi rejestracji lub ewidencji w postaci papierowej.

Projekt zapewnia jednolite funkcjonowanie systemu identyfikacji i rejestracji zwierząt jako istotnego ogniwa zwalczania chorób zakaźnych – przekonywał w Sejmie wiceminister rolnictwa Lech Antoni Kołakowski.

– Obowiązek zaopatrzenia bydła w paszport pozostaje w przypadku przemieszczania bydła do państw Unii Europejskiej – mówił wiceminister. – Posiadacze zwierząt uzyskają także dostęp do nowych środków identyfikacji takich jak zwykła opaska na pęcinę, kolczyk elektroniczny, kapsuła elektroniczna, wszczepiany transporter czy elektroniczna opaska na pęcinę.

Ułatwienia w zwalczaniu chorób

Projekt ma przyczynić się do łatwiejszego zwalczania chorób zwierząt i przybliżyć ustanowienie jednolitych standardów w Unii Europejskiej – oceniano w Sejmie.

– Projektowana ustawa wprowadza przepis umożliwiający powiatowym lekarzom weterynarii podjęcie decyzji o likwidacji zwierząt niezidentyfikowanych o nieznanym pochodzeniu, a tym samym o nieznanym statusie zdrowotnym, które są realnym zagrożeniem dla zdrowia publicznego i zdrowia zwierząt – zwróciła uwagę poseł Teresa Pamuła.

Łatwiejsze dotarcie do hodowcy

– W stosunku do obecnie obowiązujących przepisów ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt nowa ustawa wprowadza nowe podejście do definicji posiadacza oraz do siedziby stada, w której są utrzymywane zwierzęta – zwrócił uwagę poseł Zbigniew Ziejewski. – W związku z tymi zmianami siedzibą stada nie będzie rzeźnia, zakład drobiu oraz zakład przetwórczy lub spalarnia, które zgodnie z przepisami nowej ustawy są również rejestrowane w komputerowej bazie danych. Rejestracja zakładów drobiu pozwoli zarówno na określenie rzeczywistego pogłowia utrzymywanych ptaków poszczególnych gatunków drobiu, jak również pozwoli określić rzeczywistą skalę produkcji w poszczególnych systemach utrzymywania, co będzie stanowiło podstawę do wprowadzenia kolejnych interwencji mających na celu poprawę warunków utrzymywania drobiu w skali całego kraju. Jednocześnie nowa ustawa daje ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa podstawę do określenia w rozporządzeniu szczegółowych wymagań dla zakładów drobiu, które będą zobowiązywane do dokonywania zgłoszeń do komputerowej bazy danych.

Ustawa zasadniczo wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, ale – jak uzasadniano – aby umożliwić zapoznanie się z nowym prawem, proponowane rozwiązania w odniesieniu do właścicieli koniowatych oraz posiadaczy bydła, owiec, kóz i świń wejdą w życie dopiero 1 stycznia 2026 r.

Posty powiązane

error: Content is protected !!