Scroll Top
sejm obrady sala

Nowa kadencja Sejmu rozpoczęła się 13 listopada.
Fot. Łukasz Błasikiewicz/KancelariaSejmuNowa kadencja Sejmu rozpoczęła się 13 listopada.
Fot. Łukasz Błasikiewicz/KancelariaSejmu

Kto do sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi?

Dziś Sejm zajmie się wyborem składów osobowych stałych komisji sejmowych.

Komisje sejmowe są organami powołanymi do:

1) rozpatrywania i przygotowywania spraw stanowiących przedmiot prac Sejmu;

2) wyrażania opinii w sprawach przekazanych pod ich obrady przez Sejm, Marszałka Sejmu lub Prezydium Sejmu.

Komisje sejmowe są też organami kontroli sejmowej w zakresie określonym Konstytucją i ustawami.

Według projektu, Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi będzie składała się z 35 posłów.

Są to:

 1. Ardanowski Jan Krzysztof PiS
 2. Bogucki Jacek PiS
 3. Borys Piotr KO
 4. Burkiewicz Elżbieta Jolanta Polska2050-TD
 5. Choma Kazimierz Bogusław PiS
 6. Chybicka Alicja KO
 7. Ciecióra Krzysztof PiS
 8. Ćwik Sławomir Polska2050-TD
 9. Dolata Zbigniew PiS
 10. Filiks Magdalena KO
 11. Głowski Piotr KO
 12. Gołojuch Kazimierz PiS
 13. Gromadzka Małgorzata KO
 14. Gwiazdowski Kazimierz PiS
 15. Horbatowski Łukasz KO
 16. Kaczmarczyk Norbert Jakub PiS
 17. Kapinos Fryderyk Sylwester PiS
 18. Kołodziejczak Michał KO
 19. Kulasek Marcin Lewica
 20. Lamczyk Stanisław KO
 21. Litewka Łukasz Lewica
 22. Łepkowska-Gołaś Alicja KO
 23. Maliszewski Mirosław PSL-TD
 24. Mulawa Krzysztof Konfederacja
 25. Pietrzczyk Lucjan Marek KO
 26. Plocke Kazimierz KO
 27. Rzepa Jarosław PSL-TD
 28. Sachajko Jarosław Kukiz15
 29. Sałek Paweł PiS
 30. Skonieczka Marcin Polska2050-TD
 31. Szrot Paweł PiS
 32. Tracz Małgorzata KO
 33. Wcisło Marta KO
 34. Zawiślak Sławomir PiS
 35. Ziejewski Zbigniew PSL-TD

Zgodnie z regulaminem Sejmu, Sejm, na wniosek Prezydium Sejmu po zasięgnięciu opinii Konwentu Seniorów, w drodze uchwały, wybiera skład osobowy poszczególnych komisji.

Pierwsze posiedzenie komisji zwołuje i prowadzi Marszałek Sejmu; na posiedzeniu tym komisja wybiera ze swego grona prezydium komisji w składzie: przewodniczący oraz zastępcy przewodniczącego.

Do kompetencji Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi należą sprawy rolnictwa, ogrodnictwa, sadownictwa, skupu płodów rolnych, hodowli, spółdzielczości rolniczej, gospodarki i ochrony gruntów rolnych i leśnych, zaopatrzenia wsi i rolnictwa w środki produkcji, w tym melioracji i zaopatrzenia wsi w wodę, przemysłu spożywczego oraz przetwórstwa rybnego, społeczno-zawodowych organizacji rolników i sytuacji socjalno-bytowej ludności wiejskiej; do zakresu działania Komisji należą również sprawy określania kierunków demonopolizacji organów i struktur zajmujących się powyższą działalnością oraz rozwoju i modernizacji infrastruktury wsi oraz problematyka związana z oświatą i doradztwem rolniczym.

Posty powiązane

error: Content is protected !!