Scroll Top
GMO kukurydza żywność modyfikowana genetycznie

Uaktualniono wykaz odmian kukurydzy GMO
Fot. Steve Buissinne z Pixabay

Uaktualniono wykaz odmian kukurydzy GMO
Fot. Steve Buissinne z Pixabay

Której kukurydzy nie wolno siać?

MRiRW zaktualizowało wykaz odmian kukurydzy MON 810, których materiał siewny nie może być stosowany w kraju.

Aktualizacja wykazu odmian zakazanych do stosowania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ma charakter techniczny – podaje MRiRW w uzasadnieniu przedstawionego do konsultacji projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakazu stosowania materiału siewnego odmian kukurydzy MON 810.

Od 28 stycznia 2013 r., rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie zakazu stosowania materiału siewnego odmian kukurydzy MON 810, zakazane zostało stosowanie wszystkich odmian genetycznie zmodyfikowanej kukurydzy MON 810, jakie na ten dzień znajdowały się we „Wspólnym katalogu odmian roślin rolniczych”, dostępnym na stronie internetowej Komisji Europejskiej.

Do 2017 r. zmiany rozporządzenia polegały na aktualizacji wykazu odmian zgodnie z wykazem odmian znajdujących się we Wspólnym Katalogu.

W 2017 r. na etapie przyjmowania rozporządzenia przez Radę Ministrów podjęta została decyzja, oparta o wyniki konsultacji publicznych, aby na liście odmian zakazanych do stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej znalazły się nie tylko odmiany dopisane do Wspólnego Katalogu, ale również odmiany, które były z niego skreślone od 2013 r.

Aktualizacja rozporządzenia w latach 2017-2022 polegała na uaktualnieniu wykazu odmian jedynie przez dodanie do niego odmian genetycznie zmodyfikowanej kukurydzy MON 810, jakie zostały dopisane w latach 2017-2021 do Wspólnego Katalogu.

Lista odmian zakazanych do stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej w 2023 r. obejmować będzie zatem odmiany wpisane w 2022 r. do Wspólnego Katalogu, odmiany, które zostały z niego usunięte w 2022 r., jak również pozostałe odmiany, które zostały usunięte ze Wspólnego Katalogu w latach 2013-2021 (te odmiany nie występują już w skonsolidowanej wersji 2021 Wspólnego Katalogu i jego jedenastu zmianach, które miały miejsce w 2022 r.).

Projekt z wykazem zakazanych odmian

 

 

 

Posty powiązane

error: Content is protected !!