Scroll Top
młodzi rolnicy otrzymają o połowę więcej na ha


Młody rolnik otrzyma dodatkowo ok. 61 euro na ha
Fot. anned z Pixabay


Młody rolnik otrzyma dodatkowo ok. 61 euro na ha
Fot. anned z Pixabay

Płatność dla młodych rolników w nowej WPR

Uzupełniające wsparcie dochodów dla młodych rolników w Planie Strategicznym WPR na lata 2023-2027 wyliczono na średnio 61 euro na ha, co stanowi około połowę wysokości płatności podstawowej.

Nie ma więc powodów do zbytniej radości. Średnia stawka dodatkowej dopłaty dla młodych w latach 2015-2021 wynosiła 52,5 EUR/ha, z czego dla lat 2020-2021 –  ok. 61,6 EUR/ha. Zatem i przy tym rodzaju płatności będzie, jak było. Chyba że młodych ubędzie – wtedy stawkę wyliczono na 71,40 euro (to maksymalna wysokość planowanej kwoty jednostkowej w ostatnim roku planowanej WPR).

Młodzi wymagają zachęty

„Pomimo, iż największymi przeszkodami w rozpoczynaniu działalności rolniczej przez osoby młode są trudności z dostępem do ziemi i kapitału, to zwiększenie poziomu podstawowego wsparcia dochodów o połowę, jako narzędzie uzupełniające względem pozostałych interwencji, może stanowić realną zachętę do podjęcia takiej działalności” – podano w Planie Strategicznym dla WPR. I zaplanowano uzupełniającą płatność dla młodych taką, jaka była wcześniej.

To dodatkowa płatność do wszystkich gruntów objętych podstawowym wsparciem dochodu dla rolników spełniających definicję młodego rolnika, wypłacana maksymalnie przez 5 lat i nie później niż dla kampanii 2027 r. włącznie.

Ogółem w latach 2023-2027 w ramach I filaru planuje się przeznaczyć na tę interwencję ok. 185,3 mln EUR, co stanowi 1,07% puli środków na płatności bezpośrednie.

„Stawka maksymalna ok. 67 EUR/ha, stanowi 110% stawki jednolitej ze względu na prognozy (trend malejący) wspieranej powierzchni w kolejnych latach” – podano, jakby nie wierząc w moc przyciągania tej płatności dla młodych. I zaplanowano ją na 715 466 ha w 2023 roku, ale już tylko na 499 148 ha w  2027 roku.

Minimalna płatność to 58,12 euro na ha w roku budżetowym 2026.

Do 2027 roku na konta młodych rolników wpłynie z tego tytułu 185 310 078 euro.

Średnia powierzchnia gospodarstw młodych rolników jest zbliżona do średniej krajowej (10 ha w porównaniu do 11 ha), średnio na jednego rolnika rocznie przypadnie z tytułu tej płatności ok. 610 euro.

Jakie warunki płatności?

Rozpoczęcie działalności jako kierujący gospodarstwem ma nastąpić nie wcześniej niż 5 lat przed złożeniem po raz pierwszy wniosku o „Uzupełniające wsparcie dochodu dla młodych rolników”.

Poza tym oczywiście niezbędne jest posiadanie gruntów, do których przyznano podstawowe wsparcie dochodu, a działka rolna deklarowana do wsparcia (min. 0,1 ha) musi być położona na gruntach będących kwalifikującymi się hektarami.

Wszyscy wnioskujący spełniający warunki kwalifikowalności są uprawnieni do otrzymania tej płatności.

Więcej o innych płatnościach w nowej WPR:

Płatność podstawowa w nowej WPR

Płatność redystrybucyjna w nowej WPR

Posty powiązane

error: Content is protected !!