Scroll Top
euro jako zielona roślina

Czy uda się ustalić wymogi ekoschematów, w szczególności „Rolnictwa węglowego”?
Fot. Gerd Altmann z Pixabay

Czy uda się ustalić wymogi ekoschematów, w szczególności „Rolnictwa węglowego”?
Fot. Gerd Altmann z Pixabay

Jakie zmiany w ekoschemacie „Rolnictwo węglowe”?

Bez minimalnej liczby punktów, za to z łatwiejszym łączeniem na jednej działce kilku praktyk i zmniejszeniem wymogów dotyczących planu nawożenia.

Ministerstwo Rolnictwa wystąpiło do Komisji Europejskiej o zgodę na wprowadzenie kilku zmian w ekoschemacie „Rolnictwo węglowe”.

Bez minimalnej liczby punktów

Nie będzie obowiązku uzyskania minimalnej liczby punktów.

Więcej o tym wymogu:

Jak planować wybór ekoschematów? 

Teraz uznano, że taki przyjęty w Planie Strategicznym dla WPR system punktowy mógł stanowić ograniczenie w dostępności dla rolników posiadających mniejsze gospodarstwa, a także powodować nadmierne obciążenia administracyjne.

Łączenie praktyk na jednej działce

Kolejna ważna zmiana dotyczy doprecyzowania kwestii łączenia praktyk na danej działce rolnej:

„Proponuje się umożliwienie łączenia praktyk na jednej działce, w szczególności:

– praktyki międzyplony ozime/wsiewki śródplonowe z praktykami Wymieszanie obornika na gruntach ornych w ciągu 12 godzin od aplikacji oraz Stosowanie płynnych nawozów naturalnych innymi metodami niż rozbryzgowo, ponieważ należy mieć na względzie, że praktyki dotyczące stosowania nawożenia dotyczą upraw w plonie głównym. Z kolei celem międzyplonów jest głównie ochrona gleby przed erozją poprzez zapewnienie okrywy glebowej w okresie zimowym. Tym samym praktyki te służą innemu celowi i nie jest zasadne uniemożliwianie ich łączenia;

– praktyki wymieszanie słomy z glebą z praktykami Wymieszanie obornika na gruntach ornych w ciągu 12 godzin od aplikacji oraz Stosowanie płynnych nawozów naturalnych innymi metodami niż rozbryzgowo. Duża zawartość węgla w stosunku do azotu w słomie powoduje, że słoma wolno się rozkłada. Dlatego zasadnym jest umożliwienie stosowanie nawozów bogatych w azot, co przyspieszy rozkład słomy przyczyniając się do zwiększenia żyzności gleby. Jednocześnie mikroorganizmy rozkładające słomę będą pobierały nadmiar wolnego azotu z gleby, dzięki czemu ograniczone zostaną straty azotu do wód.”

Plan nawożenia

Zaproponowano też, aby wymóg opracowania planu nawożenia dotyczył co najmniej 50% sumy powierzchni gruntów ornych i trwałych użytków zielonych w gospodarstwie.

„Pozostawienie obowiązku opracowania planu nawożenia do wszystkich gruntów ornych i trwałych użytków zielonych w gospodarstwie może spowodować ograniczenia w dostępności do tej praktyki, a w niektórych przypadkach wręcz brak możliwości skorzystania z niej. Dotyczy to w szczególności rolników, którzy posiali oziminy w roku 2022 i nie zdążyli wykonać próbek glebowych, a tym samym nie mogli opracować planu nawożenia. W związku z tym nie mogą oni przystąpić do realizacji tej praktyki, gdyż nie będą mieli możliwości objęcia planem nawożenia całego gospodarstwa” – uznano.

To już kolejne zmiany wprowadzane w tym ekoschemacie, zanim zdążył wystartować Plan Strategiczny.

Więcej:

Ekoschemat „Rolnictwo węglowe i zarządzanie składnikami odżywczymi” z ważnymi zmianami

Posty powiązane

error: Content is protected !!